Водещи учени обсъждат бъдещето на кръговата икономика на конференция, организирана от центъра за компетентност „Clean&Circle”

Водещи учени обсъждат бъдещето на кръговата икономика на конференция, организирана от центъра за компетентност „Clean&Circle”

Събитието се провежда на 5 и 6 юли в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“


05.07.2023

Софийският университет "Св. Климент Охридски" е домакин на международната конференция "Чисти технологии за устойчива околна среда и кръгова икономика". Събитието беше тържествено открито от ректора на СУ проф. дфн. Анастас Герджиков, а поздравителни адреси изпратиха Министерството на образованието, Столична община, Представителството на Европейската комисия, Селскостопанска академия и други.

Конференцията е част от проект BG05M2OP001-1.002-0019-С07 "Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Целта на конференцията е да разпространи и популяризира постиженията на екипа в научно-технологичен и инвестиционен план, както и да представи възможностите на Центърa за компетентност. Clean&Circle играе ключова роля в създаването на дълбоки чисти технологии и биотехнологии, които се предлагат за комерсиализация на бизнеса.

Конференцията започна с пленарен доклад на проф. дбн Яна Топалова, която изтъкна постиженията на центъра през изминалите години и очерта важните предизвикателства, които тепърва ще бъдат решавани през следващите години.  Последната година на проекта, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ е само началото на работата на центъра за компетентност Clean&Circle. Основното предизвикателство през следващите години ще бъде именно внедряването на дейностите в центъра в реалния бизнес.

Официален гост на откриването беше изпълнителният директор на „Софийска вода“, част от Веолия, Васил Тренев, който поздрави и благодари на интердисциплинарния екип на Clean&Circle и подчерта изключителния принос на проф. Топалова за успеха на проекта: „Софийска вода“ е част от голямата международна група Веолия и заедно с всички останали компании на Веолия по света сме се посветили на голямата цел да бъдем еталон за екологична трансформация като търсим, стимулираме и разбира се внедряваме в нашата ежедневна дейност нови технологични решения.  Във Ваше лице виждаме партньори, съмишленици и посветени на каузата учени и практици.“

Конференцията е насочена към представители на научните среди, бизнеса, индустрията, административни структури и други заинтересовани страни, които се занимават с чисти технологии за устойчива околна среда и кръгова икономика. Във втория ден от събитието ще има възможност за провеждане на срещи и дискусии между представители на различните  заинтересовани страни по теми от общ интерес в Конферентната зала на СУ.

Можете да научите повече за събитието и дейността на Clean&Circle от сайта на проекта: www.clean-circle.eu.

Проект BG05M2OP001-1.002-0019-C07 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Още новини
Нови съоръжения оптимизират пречистването на отпадъчните води в София

Нови съоръжения оптимизират пречистването на отпадъчните води в София

С двете новооткрити инсталации на СПСОВ „Кубратово“ се покриват последните екологични изисквания на Европейския съюз

„Софийска вода“, част от Веолия, обявява конкурс за екожурналистика

„Софийска вода“, част от Веолия, обявява конкурс за екожурналистика

Приемат се материали във всички журналистически жанрове

Лабораторни специалисти на „Софийска вода“ обучиха свои колеги от страната по нови изисквания за изследване на водата

Лабораторни специалисти на „Софийска вода“ обучиха свои колеги от страната по нови изисквания за изследване на водата

Биолозите на Лабораторно-изпитвателния комплекс на „Софийска вода“ обучиха свои...

Нова услуга на „Софийска вода“ за собственици и ползватели на басейни

Нова услуга на „Софийска вода“ за собственици и ползватели на басейни

 „Софийска вода“, част от Веолия, вече предлага на своите клиенти възможност за...