„Софийска вода“ проведе консултация с потребителите за Бизнес план 2022-2026

„Софийска вода“ проведе консултация с потребителите за Бизнес план 2022-2026


23.09.2021

„Софийска вода“, част от Веолия, проведе отворена консултация с потребителите относно Бизнес план 2022-2026 г. на 23.09. от 9 ч. в платформата Zoom.

В консултацията участваха изпълнителният директор Васил Тренев, неговият заместник – Станислав Станев, както и Любомир Филипов – директор „Стратегически партньорства и регулиране“.

Те представиха отчет за извършеното през изтичащия регулаторен период – 2017-2021 г. и детайлен план за следващия регулаторен период.

През последните 5 години размерът на инвестициите, които дружеството е осъществило е 222.1 млн.лв.  За периода 2022-2026 г. планираните инвестиции в София е близо 219 млн.лв. Дружеството има цел и да сведе загубите на вода по мрежата до 33.29%

Бизнес планът на „Софийска вода“ предстои да бъде внесен и подложен на обсъждане и гласуване в Столичния общински съвет, както и Комисията за енергийно и водно регулиране.

С повеждането на консултацията с потребителите, „Софийска вода“ АД спази разпоредбите на чл. 26., ал.1, т.1 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, буква „б“.

Повече за изпълненото в настоящия регулаторен период 2017-2021 г. и планираното за периода 2022-2026, може да видите тук.

Още новини
Нови съоръжения оптимизират пречистването на отпадъчните води в София

Нови съоръжения оптимизират пречистването на отпадъчните води в София

С двете новооткрити инсталации на СПСОВ „Кубратово“ се покриват последните екологични изисквания на Европейския съюз

„Софийска вода“, част от Веолия, обявява конкурс за екожурналистика

„Софийска вода“, част от Веолия, обявява конкурс за екожурналистика

Приемат се материали във всички журналистически жанрове

Лабораторни специалисти на „Софийска вода“ обучиха свои колеги от страната по нови изисквания за изследване на водата

Лабораторни специалисти на „Софийска вода“ обучиха свои колеги от страната по нови изисквания за изследване на водата

Биолозите на Лабораторно-изпитвателния комплекс на „Софийска вода“ обучиха свои...

Нова услуга на „Софийска вода“ за собственици и ползватели на басейни

Нова услуга на „Софийска вода“ за собственици и ползватели на басейни

 „Софийска вода“, част от Веолия, вече предлага на своите клиенти възможност за...