"Софийска вода" осигурява на "Язовири и каскади" възможност за обследване на ключови съоръжения

"Софийска вода" осигурява на "Язовири и каскади" възможност за обследване на ключови съоръжения


14.03.2022

От 14 март до 8 април 2022г. в дните понеделник, сряда, петък от 9-17 часа ще бъде обследвана конструкцията на водовземната кула в яз. „Искър“ (частта й над водата е известна като „Гъбата“). През съоръжението се осигурява ¾ от водата за питейни нужди в столицата.

НЕК ЕАД – Предприятие „Язовири и каскади“ ще проверява ключови свои съоръжения и след серия от водолазни огледи и инженерни дейности ще изработи план за укрепване и рехабилитация. Проверката и евентуалният ремонт трябва да гарантират безотказната работа на съоръженията.

За предвидените огледи „Софийска вода“ променя схемата за подаване на сурова вода от яз. „Искър“ за преработката й в пречиствателните станции на столицата – „Панчарево“ и „Бистрица“.

Инженери и технолози  на „Софийска вода“ АД, част от Веолия, проведоха и осъществяват серия от действия за гарантиране на качествена питейна вода до крайните клиенти на дружеството.

Още новини
Нови съоръжения оптимизират пречистването на отпадъчните води в София

Нови съоръжения оптимизират пречистването на отпадъчните води в София

С двете новооткрити инсталации на СПСОВ „Кубратово“ се покриват последните екологични изисквания на Европейския съюз

„Софийска вода“, част от Веолия, обявява конкурс за екожурналистика

„Софийска вода“, част от Веолия, обявява конкурс за екожурналистика

Приемат се материали във всички журналистически жанрове

Лабораторни специалисти на „Софийска вода“ обучиха свои колеги от страната по нови изисквания за изследване на водата

Лабораторни специалисти на „Софийска вода“ обучиха свои колеги от страната по нови изисквания за изследване на водата

Биолозите на Лабораторно-изпитвателния комплекс на „Софийска вода“ обучиха свои...

Нова услуга на „Софийска вода“ за собственици и ползватели на басейни

Нова услуга на „Софийска вода“ за собственици и ползватели на басейни

 „Софийска вода“, част от Веолия, вече предлага на своите клиенти възможност за...