Alt text
„Софийска вода“ напомня за възможността за получаване на фактури на касите на EasyPay
Услугата се предоставя в почти всички офиси с малки изключения

02.04.2021

През есента Софийска вода, част от Веолия предостави възможността за получаване на фактура и в някои от касите на EasyPay. Услугата се предоставя в почти всички офиси с малки изключения, като пълния списък на обектите, в които може да заявите услугата се намира ТУК.

Клиентите могат да заявят фактура от касите на EasyPay като попълнят заявление, предоставено на място при условие, че клиентът да има неплатена сметка. След като заяви получаване на фактура през EasyPay, при следващото си посещение ще може да получи и самата фактура на хартиен носител. Може да се заяви получаване на фактури и за няколко адреса. Право да получават фактура имат титулярите на партида или изрично упълномощени от тях лица.
Услугата е безсрочна и не е необходимо да се подновява периодично, докато клиентът не пожелае друг начин за получаване на фактура.
 
Доставка на фактура чрез EasyPay е част от непрекъснатите усилия на „Софийска вода“ да улеснява и пести времето на онази част от клиентите си, които предпочитат да получават хартиена фактура и да плащат сметките си в брой.
 
Все повече клиенти избират най-бързия и лесен достъп до фактурите си чрез абонамент за електронна фактура. Услугата е безплатна и предлага електронен вариант на оригинална месечна фактура с електронен подпис и пълна валидност пред държавните институции. И двете услуги са достъпни чрез личния профил на клиента след предварителна регистрация в сайта на „Софийска вода”, като също могат да бъдат заявени в Центровете за обслужване на клиенти

Още новини
„Софийска вода“ проведе консултация с потребителите за Бизнес план 2022-2026

„Софийска вода“ проведе консултация с потребителите за Бизнес план 2022-2026

„Софийска вода“, част от Веолия, проведе отворена консултация с потребителите...

Софийска вода, част от Веолия, възстанови нормалната работа на столичния биореактор

Софийска вода, част от Веолия, възстанови нормалната работа на столичния биореактор

Екип на „Софийска вода“, част от Веолия, извърши първа по рода си профилактика...

Центърът за обслужване на клиенти на „Софийска вода“ в „Люлин“ е с нова локация