„Софийска вода“ инвестира в дигиталното и устойчиво бъдеще

Като част от Веолия вече 10 години компанията работи за опазването на природните ресурси и модернизацията на мрежата


18.05.2021

-  Показателите за качеството на водата съответстват на 99,96%  
-  Дружеството ще инвестира близо 39 млн. лева за 2021 г. във ВиК мрежата 
-  Системата за дигитален мониторинг на ВиК мрежата дава първи резултати
-  Следим консумацията на вода през телефона в реално време

„Софийска вода“, част от Веолия, има амбициозна програма за инвестиции в подобряване на ВиК мрежата в столицата и за 2021 година ще инвестира близо 39 млн. лева.
Компанията е преизпълнила одобрения инвестиционен план  за 2020 г. с 102 % , стана ясно от отчета за реализираните проекти за миналата година.

През 2021 г. инвестициите на дружеството ще бъдат насочени основно в обновяването и увеличаването на ВиК инфраструктурата.  Ще бъде рехабилитирана и изградена нова ВиК  мрежа – 42 километра водопроводна и 3 километра канализационна. Сред големите инфраструктурни проекти са продължаването на изграждането на нова канализационна мрежа в кварталите Суходол, Кокаляне, Панчарево, в централната градска част, по ул. „Н. Коперник“  и др.   Предвидени са проекти за модернизация на пречиствателните станции в Бистрица и Панчарево. Ще се въведе в експлоатация новият метантанк в Пречиствателната станция за отпадъчни води край  Кубратово. Той е с обем 7000 кубически метра и ще увеличи общия капацитет на съоръженията с 25%. Така ще спомогне и за екологичното преработване на отпадъчните води на все по-разрастващия се столичен град.  Чрез метантанковете, се произвежда зелена енергия, напълно достатъчна за захранването на цялата станция. През 2020 г. наличните четири метантанка в пречиствателната станция осигуриха рекордно количество електроенергия  - над 24 ГВч.  

Решенията , свързани с кръговата икономика, са насочени към изпълнение на  целта на Веолия за екологична трансформация и амбиция бизнесът да се превърне в енергийно неутрален.

 „Продължаваме с мисията ни да доставяме качествена питейна вода с отлични характеристики за близо 1 500 000 жители и гости на столицата. В момента усилията ни са фокусирани върху три приоритета. Първият е ефективното управление на водния ресурс на столицата с най-модерните и иновативни технологии в страната. Вторият е обновяването на ВиК инфраструктурата. И третият е въвеждане на нови дигитални услуги и създаване на повече удобства за потребителите ни“, коментира Васил Тренев, изпълнителен директор на „Софийска вода“, част от Веолия. Индикатор, че това е вярната посока, са данните за постигнатата обща удовлетвореност на клиентите на дружеството за 2020 г., която е 89%, според социологическо проучване на „Алфа Рисърч“.
Повишава се и качеството на предоставяната питейна вода, като параметрите съответстват на 99,96% в големите водоснабдителни зони, което е много повече от изискваното по Наредба № 9. 

През миналата година „Софийска вода“, част от Веолия, първа в България въведе система за ежедневен мониторинг на водните количества по пътя от водоизточниците до крайните клиенти на дружеството с автоматизирано дистанционно управление. От няколко месеца работят експериментално и специализирани сензори по мрежата и двете системи дават първи резултати по откриване на т.нар. „скрити“ течове. Експертността на Веолия дава възможност за прилагане на иновативни и устойчиви решения, за да се осъществи екологичната трансформация.

„Софийска вода“, част от Веолия, е първото ВиК дружество, което ще има  мобилно приложение, наречено „Моята вода“. В реално време то ще предоставя полезна информация, известяване за прекъсвания за ремонти  и даже данни за консумацията на питейната Ви вода, ако имате  дистанционно отчитане на  водомерите. Очаква се приложението да заработи до дни.
През последните години уебсайтът на „Софийска вода“ има  средно месечно 200 000 посещения. В момента се изгражда нов сайт, с модерна визия и архитектура, които позволяват непрекъснато въвеждане на нови функционалности. Предвижда се да има виртуален разплащателен терминал, чрез който ще може да се плащат сметки директно. Новият функционален уебсайт и дигиталните услуги предоставят много повече удобства за гражданите. Така компанията е на един клик разстояние от клиентите си.

Амбицията на „Софийска вода“, част от Веолия е списъкът с удобни и функционални услуги за потребителите да се разширява.

10 години Софийска вода като част от Веолия

Още новини
„Софийска вода“, част от Веолия, обявява конкурс за екожурналистика

„Софийска вода“, част от Веолия, обявява конкурс за екожурналистика

Приемат се материали във всички журналистически жанрове

Лабораторни специалисти на „Софийска вода“ обучиха свои колеги от страната по нови изисквания за изследване на водата

Лабораторни специалисти на „Софийска вода“ обучиха свои колеги от страната по нови изисквания за изследване на водата

Биолозите на Лабораторно-изпитвателния комплекс на „Софийска вода“ обучиха свои...

Нова услуга на „Софийска вода“ за собственици и ползватели на басейни

Нова услуга на „Софийска вода“ за собственици и ползватели на басейни

 „Софийска вода“, част от Веолия, вече предлага на своите клиенти възможност за...

„Софийска вода“ – най-одобряваният от клиентите доставчик на комунални услуги

„Софийска вода“ – най-одобряваният от клиентите доставчик на комунални услуги

Дигиталните канали на „Софийска вода“ продължават да печелят популярност и доверие