„Софийска вода“ дари 62 стари акумулатора за нов дефибрилатор

„Софийска вода“ дари 62 стари акумулатора за нов дефибрилатор

Компанията се включи в каузата на Фондация "Първите три минути"


27.10.2021

62 моторни акумулатора от служебните автомобили по-малко за един животоспасяващ дефибрилатор в София повече. Това е част от равносметката от кампанията „Сливи за смет или стар акумулатор за нов дефибрилатор“  на Фондация „Първите 3 минути“, в която „Софийска вода“, част от Веолия, се включи. Така компания дари 733 лв., колкото е стойността на рециклираните акумулатори.

За закупуване на дефибрилатори „Първите три минути“ събират изхабени моторни акумулатори, които предават на фирма за рециклиране. Те от своя страна „осребряват“ акумулаторите, а средствата се заделят за закупуването на дефибрилатор.

По информация на Фондацията, при сърдечен арест единственият начин за възстановяване на ритъма е дефибрилация в първите 3 минути. С 10% процента намалява шансът за спасение с всяка минута закъснение, а 80 % от сърдечните арести настъпват извън болничните заведения. Затова в милионен град като София има необходимост от публични дефибрилатори, с които може да бъде спасен човешки живот, докато на място дойдат лекарските екипи.

 „Софийска вода“ като част от световната група Веолия, е социално отговорна компания, чиято дейност в същността си е да бъде от полза за хората, техният бит и техния живот. От друга страна осъществяването на екологичната трансформация е целта на Веолия по всички точки на света. Акумулаторите са пример за вреден отпадък, който обаче може да бъде рециклиран и върнат в живота отново – пример за кръгова икономика, която компанията осъществява, но и силно насърчава.

Каузата на Фондация „Първите три минути“ напълно олицетворява ценностите на компанията, част от групата Веолия. Чрез размяната на акумулатори за дефибрилатори се спестяват тонове вредни отпадъци, а се печелят най-ценните 3 минути.

За закупуване на втория обществен дефибрилатор остава да бъдат събрани още 186 броя акумулатори или 3351кг.  според актуалната цена на изкупуване и средно тегло на 1 автомобилен акумулатор от 18 кг.

Нека всеки, който желае да се включи в кампанията, да се свърже с Фондацията на имейл: first3min@firstaidbg.com. Всеки предоставил ли акумулатор за каузата ще получи от лично сертификат за дарението.  

Още новини
Нови съоръжения оптимизират пречистването на отпадъчните води в София

Нови съоръжения оптимизират пречистването на отпадъчните води в София

С двете новооткрити инсталации на СПСОВ „Кубратово“ се покриват последните екологични изисквания на Европейския съюз

„Софийска вода“, част от Веолия, обявява конкурс за екожурналистика

„Софийска вода“, част от Веолия, обявява конкурс за екожурналистика

Приемат се материали във всички журналистически жанрове

Лабораторни специалисти на „Софийска вода“ обучиха свои колеги от страната по нови изисквания за изследване на водата

Лабораторни специалисти на „Софийска вода“ обучиха свои колеги от страната по нови изисквания за изследване на водата

Биолозите на Лабораторно-изпитвателния комплекс на „Софийска вода“ обучиха свои...

Нова услуга на „Софийска вода“ за собственици и ползватели на басейни

Нова услуга на „Софийска вода“ за собственици и ползватели на басейни

 „Софийска вода“, част от Веолия, вече предлага на своите клиенти възможност за...