„Само една планета“ събра учени, преподаватели, бизнес, практици, студенти и ученици за Световния ден на околната среда

„Само една планета“ събра учени, преподаватели, бизнес, практици, студенти и ученици за Световния ден на околната среда


07.06.2022

Преди 50 години Световната конференция по опазване на околната среда в Стокхолм се провежда под мотото "Само една планета". Тази година Световният ден на околната среда на 5-ти юни се проведе под същото, но в съвсем различна обстановка - на трескава работа в глобален мащаб на наука, бизнес, развойна дейност, чиято синергия трябва реши тежките екологични дилеми пред живота на Земята.

Това беше и темата на срещата, организирана днес от Центъра за компетентност Clean&Circle (Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика – по ОП Наука и образование за интелигентен растеж). Домакин беше Лесотехническият университет. На нея участваха представители на РИОСВ София (София град, София окръг, Перник и Кюстендил), партньори и участници в проекта, както и асоциирани бенефициенти, които разказаха за осъществени и бъдещи проекти с ефект в кръговата икономика.

С мотивиращи думи към аудиторията се обърнаха проф. Яна Топалова, ръководител на  Clean&Circle и ректорът на Лесотехническия университет проф., д.н. Иван Илиев. Доц. Екатерина Тодорова представи дейността на този първия ВУЗ с екологична специалност у нас. Представена бе и дейността на РИОС София, Столичното предприятие за третиране на отпадъци, Енергийна агенция Пловдив.

„Софийска вода“, част от Веолия, представи приноса на дружеството в опазването на околната среда, която е заложена в целта на групата Веолия да бъде водеща в екологичната трансформация. Презентацията на „Софийска вода“ впечатли с резултатите по намалените общи загуби на вода ( под 40 %), постигнатото в сферата на производство на зелена енергия в Пречиствателната станция за отпадъчни води край Кубратово, използването на утайките и за селското стопанство. Веселин Димитров, зам.-технически директор в „Софийска вода“, акцентира и върху ролята на иновациите за постигане на конкретен екологичен ефект в откриването на скрити течове и постигането на енергийна ефективност. Показана бе и съвместната работа с  Clean&Circle за метод за откриване и следене на SARS-COVID в отпадъчни води.

Още новини
„Софийска вода“ с ново дигитално решение в улеснение на своите клиенти

„Софийска вода“ с ново дигитално решение в улеснение на своите клиенти

„Софийска вода“ продължава да надгражда портфолиото си от дигитални услуги....

„Софийска вода“ реализира проект за реконструкция на водопроводната мрежа на кв. „Обеля“

„Софийска вода“ реализира проект за реконструкция на водопроводната мрежа на кв. „Обеля“

Строителните дейности ще наложат временни спирания на водоподаването

По пътя към пълната енергийна независимост на Софийска вода

Софийска вода, част от Веолия, си поставя амбициозната цел за 100% енергийна...