Ритмично нараства общата удовлетвореност от „Софийска вода“

Ритмично нараства общата удовлетвореност от „Софийска вода“

79% от софиянци избират да утоляват жаждата си с питейна вода и оценяват високо качеството й


04.03.2021

През 2020 г. тенденцията за повишаване на удовлетвореността на клиентите от услугите на „Софийска вода“, част от Веолия, се запазва. Това става ясно от ежегодното социологическо проучване на агенция „Алфа Рисърч“*, проведено в края на 2020 г.

В изследването се открояват няколко показателя, доказващи положителното потребителското отношение към компанията.
89% от запитаните софиянци са доволни или много доволни от качеството на питейната вода. Като делът на „много доволни“ е нараснал с 10% спрямо 2019 г.
Ритмично продължава да расте през годините и процентът от граждани, които консумират чешмяна вода (79%) и то всеки ден (76%).
Категоричната удовлетвореност от Центровете за обслужване на клиенти също се запазва високо – 50% са напълно доволни, а 40% по-скоро доволни, като общо 91% са изразили положителни общи впечатления. Подобни са резултатите относно работата на денонощния телефонен център на „Софийска вода“ – 42% са напълно доволни, а 48% са по-скоро доволни (90% общо).

Високо одобрение има и от системата за отчитане на потребление на вода, в което също се отчита ръст и достига 87-88%.
Немалка част от резултатите в изследването са повлияни от епидемичната обстановка в София през изминалата година. Въпреки особените обстоятелства, в които компанията работи през 2020 г., оценката за предоставяните услуги и отношението на служителите на „Софийска вода“ по време на пандемията, е висока. 19% от запитаните са с изцяло положителни впечатления, 53% са с по-скоро положителни, а 25% от тях не могат да преценят.

„Софийска вода“ високо цени и внимателно следи потребителските отзиви за работата си. Подобно представително социологическо изследване позволява на дружеството да подобрява ежедневно своята дейност, отчитайки недоволството, препоръките и забележките на клиентите си.

*Количественото изследване на „Алфа Рисърч“ е проведено в периода 16 ноември – 10 декември 2020 г. Целевата група са клиенти на „Софийска вода“. Методът е интервю лице в лице в дома на респондентите. Запитани са 800 членове на домакинства, които плащат сметки за вода.
 

Още новини
„Софийска вода“, част от Веолия, обявява конкурс за екожурналистика

„Софийска вода“, част от Веолия, обявява конкурс за екожурналистика

Приемат се материали във всички журналистически жанрове

Лабораторни специалисти на „Софийска вода“ обучиха свои колеги от страната по нови изисквания за изследване на водата

Лабораторни специалисти на „Софийска вода“ обучиха свои колеги от страната по нови изисквания за изследване на водата

Биолозите на Лабораторно-изпитвателния комплекс на „Софийска вода“ обучиха свои...

Нова услуга на „Софийска вода“ за собственици и ползватели на басейни

Нова услуга на „Софийска вода“ за собственици и ползватели на басейни

 „Софийска вода“, част от Веолия, вече предлага на своите клиенти възможност за...

„Софийска вода“ – най-одобряваният от клиентите доставчик на комунални услуги

„Софийска вода“ – най-одобряваният от клиентите доставчик на комунални услуги

Дигиталните канали на „Софийска вода“ продължават да печелят популярност и доверие