Alt text
Ритмично нараства общата удовлетвореност от „Софийска вода“
79% от софиянци избират да утоляват жаждата си с питейна вода и оценяват високо качеството й

04.03.2021

През 2020 г. тенденцията за повишаване на удовлетвореността на клиентите от услугите на „Софийска вода“, част от Веолия, се запазва. Това става ясно от ежегодното социологическо проучване на агенция „Алфа Рисърч“*, проведено в края на 2020 г.

В изследването се открояват няколко показателя, доказващи положителното потребителското отношение към компанията.
89% от запитаните софиянци са доволни или много доволни от качеството на питейната вода. Като делът на „много доволни“ е нараснал с 10% спрямо 2019 г.
Ритмично продължава да расте през годините и процентът от граждани, които консумират чешмяна вода (79%) и то всеки ден (76%).
Категоричната удовлетвореност от Центровете за обслужване на клиенти също се запазва високо – 50% са напълно доволни, а 40% по-скоро доволни, като общо 91% са изразили положителни общи впечатления. Подобни са резултатите относно работата на денонощния телефонен център на „Софийска вода“ – 42% са напълно доволни, а 48% са по-скоро доволни (90% общо).

Високо одобрение има и от системата за отчитане на потребление на вода, в което също се отчита ръст и достига 87-88%.
Немалка част от резултатите в изследването са повлияни от епидемичната обстановка в София през изминалата година. Въпреки особените обстоятелства, в които компанията работи през 2020 г., оценката за предоставяните услуги и отношението на служителите на „Софийска вода“ по време на пандемията, е висока. 19% от запитаните са с изцяло положителни впечатления, 53% са с по-скоро положителни, а 25% от тях не могат да преценят.

„Софийска вода“ високо цени и внимателно следи потребителските отзиви за работата си. Подобно представително социологическо изследване позволява на дружеството да подобрява ежедневно своята дейност, отчитайки недоволството, препоръките и забележките на клиентите си.

*Количественото изследване на „Алфа Рисърч“ е проведено в периода 16 ноември – 10 декември 2020 г. Целевата група са клиенти на „Софийска вода“. Методът е интервю лице в лице в дома на респондентите. Запитани са 800 членове на домакинства, които плащат сметки за вода.
 

Още новини
„Софийска вода“ проведе консултация с потребителите за Бизнес план 2022-2026

„Софийска вода“ проведе консултация с потребителите за Бизнес план 2022-2026

„Софийска вода“, част от Веолия, проведе отворена консултация с потребителите...

Софийска вода, част от Веолия, възстанови нормалната работа на столичния биореактор

Софийска вода, част от Веолия, възстанови нормалната работа на столичния биореактор

Екип на „Софийска вода“, част от Веолия, извърши първа по рода си профилактика...

Центърът за обслужване на клиенти на „Софийска вода“ в „Люлин“ е с нова локация