През последните 48 часа „Софийска вода“ реагира своевременно на три пъти повече сигнали от обичайното

През последните 48 часа „Софийска вода“ реагира своевременно на три пъти повече сигнали от обичайното

Девет аварийни екипа на дружеството работят денонощно с цел максимално бързо да се отстранят създадените от извънредната метеорологична обстановка проблеми


16.06.2023

Само за последните две денонощия в „Софийска вода“ постъпиха 136 сигнала зa проблеми с канализационната мрежа в резултат от падналите рекордни количества дъжд над столицата. Голяма част от тях са свързани със запушени улични канали, запушени връзки на сградните инсталации с уличната мрежа, както и запушвания при съоръженията, които отводняват пътните платна. Всеки постъпил сигнал се проверява и насочва към подходящ екип с приоритет в зависимост от спешността. 
Девет аварийни екипа на дружеството работят денонощно с цел максимално бързо да се отстранят създадените от извънредната метеорологична обстановка проблеми. Екипи на дружеството работят в село Желява, където обилните валежи доведоха до скъсване на водопровод и ограничаване на водоподаването. Извършват се допълнителни пробовземания за следене на качеството на питейната вода при сигнали. Всички съоръжения за довеждане и пречистване на води работят нормално и под засилен контрол.
Особеност на канализационната мрежа на столицата е, че тя е от комбиниран тип, тоест в едни и същи канализационни тръби попадат както отходните битови, така и дъждовните води. Капацитетът на канализационната мрежа е ограничен, а при особено интензивни дъждове или дъждове с голяма продължителност е възможно мрежата да няма повече капацитет да поема водите. Според статистиката, на базата на която е оразмерявана канализационната мрежа, дъждове в подобни количества падат веднъж на 10, 20 или дори 50 години. Наблюденията в промените в климата обаче напоследък показват зачестяване на този вид интензивни дъждове, последвани от продължителни засушавания след това.
Сред другите основни причини за запушване на части от канализационната мрежа са и недобросъвестно изхвърляни отпадъци , които блокират  цялото или част от сечението на канализационната тръба, намаляват капацитета й и водят до препълване на мрежата и връщане на отпадъчни води в най-ниските точки по нея.
Интензивното застрояване на райони, в които мрежата не е съобразена с развитието на района, както и строителни отпадъци при пътни ремонти също оказват негативно влияние. Използването на пропускливи настилки като паваж, паркоелементи, както и повечето зелени площи значително облекчават канализационната мрежа. 
 „Софийска вода“ част от Веолия се стреми към осигуряване на висококачествени водоснабдителни и канализационни услуги на териториите, за които отговаря. Модерната комуникация с компанията през мобилното приложение „Моята вода“, уеб-сайта и денонощната безплатна телефонна линия 0800 121 21 позволява бърза връзка и своевременна реакция за отстраняване на възникващи проблеми.

Още новини
Нови съоръжения оптимизират пречистването на отпадъчните води в София

Нови съоръжения оптимизират пречистването на отпадъчните води в София

С двете новооткрити инсталации на СПСОВ „Кубратово“ се покриват последните екологични изисквания на Европейския съюз

„Софийска вода“, част от Веолия, обявява конкурс за екожурналистика

„Софийска вода“, част от Веолия, обявява конкурс за екожурналистика

Приемат се материали във всички журналистически жанрове

Лабораторни специалисти на „Софийска вода“ обучиха свои колеги от страната по нови изисквания за изследване на водата

Лабораторни специалисти на „Софийска вода“ обучиха свои колеги от страната по нови изисквания за изследване на водата

Биолозите на Лабораторно-изпитвателния комплекс на „Софийска вода“ обучиха свои...

Нова услуга на „Софийска вода“ за собственици и ползватели на басейни

Нова услуга на „Софийска вода“ за собственици и ползватели на басейни

 „Софийска вода“, част от Веолия, вече предлага на своите клиенти възможност за...