По план премина учението за реакция при възникване на авария в пречиствтаелната станция за питейна вода Бистрица

По план премина учението за реакция при възникване на авария в пречиствтаелната станция за питейна вода Бистрица

Отговорните звена към Столична община, „Софийска вода“ и МВР демонстрираха навременна и координирана реакция за предовратяване на опасността за служителите и населението


14.04.2022

В рамките на час и половина отговорните екипи за действия при аварии и бедствия от „Софийска вода“, Столична община и Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ успяха да проиграят сценарий по изтичане на хлор, установяване на пожар и откриване и обезвреждане на опасност за най-голямата пречиствателна станция за питейна вода на столицата Бистрица, както и съответното оповестяване и действия след подаване на сигнал до 112. Бе демострирано извеждане и долекарска помощ на обгазен служител, евакуация на служители на станцията, потушаване на пожара, обезвреждане на съмнителен пакет и изнасяне на системата за управление на станцията, за да се обезпечи непрекъснатост на контрола на водоснабдяването към столицата. Показано бе как дистанционно продължават да се управляват процесите в пречиствателните съоръжения, за да се гарантира непрекъсваемост на водоснабдяването и гарантиране на качеството на подаваната вода към града. В учението се включи и Дончо Барбалов, заместник – кмет на Столична община по направление „Финанси и здравеопазване“.

„Видяхме на практика тренировка и много добър синхрон между институциите: Софийска вода, Столична община, МВР и Пожарните служби“, коментнира зам.кметът на София Дончо Барбалов.  

 

„Тези тренировки „на сухо“ са неотменна част от аварийните планове в Софийска вода“ АД, дружество управляващо критична инфраструктура на столицата. Те са необходими, тъй като през Пречиствателната станция за питейна вода Бистрица минава най-голямото количество вода за столичани и обектът е от изключителна важност за сигурността на града. На територията на станцията се съхраняват и опасни химикали. Симулацията на всички тези действия показва готовността и координацията между отговорните структури при възникване на застрашаваща здравето или живота ситуация“, обясни изпълнителният директор на „Софийска вода“, част от Веолия – Васил Тренев. 

„Екипите на всички институции показаха бързи, координирани и адекватни действия. Това ни дава спокойствие, че в непредвидена ситуация, ще успеем да реагираме незабавно и да предовратим по-големи опасности“, допълни Иво Кръстев – Директор „Сигурност“ в „Софийска вода“, част от Веолия. 
 

Още новини
Нови съоръжения оптимизират пречистването на отпадъчните води в София

Нови съоръжения оптимизират пречистването на отпадъчните води в София

С двете новооткрити инсталации на СПСОВ „Кубратово“ се покриват последните екологични изисквания на Европейския съюз

„Софийска вода“, част от Веолия, обявява конкурс за екожурналистика

„Софийска вода“, част от Веолия, обявява конкурс за екожурналистика

Приемат се материали във всички журналистически жанрове

Лабораторни специалисти на „Софийска вода“ обучиха свои колеги от страната по нови изисквания за изследване на водата

Лабораторни специалисти на „Софийска вода“ обучиха свои колеги от страната по нови изисквания за изследване на водата

Биолозите на Лабораторно-изпитвателния комплекс на „Софийска вода“ обучиха свои...

Нова услуга на „Софийска вода“ за собственици и ползватели на басейни

Нова услуга на „Софийска вода“ за собственици и ползватели на басейни

 „Софийска вода“, част от Веолия, вече предлага на своите клиенти възможност за...