Alt text
Нова цена на услугите на „Софийска вода“ от 01.01.2021 г.
Съгласно решение на КЕВР от 30.12.2020 г. от 01.01.2021 г. влизат в сила нови цени на ВиК услугите

30.12.2020

Съгласно решение на КЕВР от 30.12.2020 г. от 01.01.2021 г. влизат в сила нови цени на ВиК услугите, извършвани от „Софийска вода“.
Припомняме, че новите цени са изготвени съгласно Бизнес плана на „Софийска вода“ 2017-2021г. и утвърдени от Регулатора.

Доставяне на питейна вода - 1,536 лв./м3
Отвеждане на отпадъчни води - 0,540 лв./м3

Пречистване на отпадъчни води: 
Битови и приравнени към тях потребители 0,370 лв./м3

Промишлени и други стопански потребители:
степен на замърсяване 1 - 0,421 лв./м3
степен на замърсяване 2 - 0,738 лв./м3
степен на замърсяване 3 - 0,924 лв./м3

На основание утвърдените цени по-горе, общата цена на услугите за битови и приравнените към тях потребители, които ползват трите вида услуги – доставяне на питейна вода (водоснабдяване), отвеждане на отпадъчни води (канализация) и пречистване на отпадъчните води, е както следва:

  • Общо (доставяне, отвеждане и пречистване)- цена в лв. за 1 куб. м. (без ДДС) 2,446 лв.
  • Общо (доставяне, отвеждане и пречистване)- цена в лв. за 1 куб. м. (с ДДС) 2,935 лв.

ВС „Бели Искър“ 0,113 лв./м3
ВС „Божурище“ 0,478 лв./м3
ВС „Вода с непитейни качества“ 0,781 лв./м3

Още новини
„Софийска вода“ до жителите на ж.к. Младост

„Софийска вода“ до жителите на ж.к. Младост

Относно поредицата аварии през последните две седмици

„Софийска вода“ инвестира в дигиталното и устойчиво бъдеще

„Софийска вода“ инвестира в дигиталното и устойчиво бъдеще

Като част от Веолия вече 10 години компанията работи за опазването на природните ресурси и модернизацията на мрежата

5 Старт-ъп компании ще се борят за финансиране и техническа подкрепа от Innovation Starter Accelerator и „Софийска вода“, част от Veolia

5 Старт-ъп компании ще се борят за финансиране и техническа подкрепа от Innovation Starter Accelerator и „Софийска вода“, част от Veolia

Стартиращите компании ще представят разработките си пред жури от инвеститори, бизнес предприемачи и медии на 31.05.2021 г. в София Тех Парк

Започва изпълнението на 3 обекта от строителната програма на Столична община

Започва изпълнението на 3 обекта от строителната програма на Столична община

На 8 май започва вторият етап от реконструкцията на бул. „Тодор Каблешков“....