Нова цена на услугите на „Софийска вода“ от 01.01.2021 г.

Нова цена на услугите на „Софийска вода“ от 01.01.2021 г.

Съгласно решение на КЕВР от 30.12.2020 г. от 01.01.2021 г. влизат в сила нови цени на ВиК услугите


30.12.2020

Съгласно решение на КЕВР от 30.12.2020 г. от 01.01.2021 г. влизат в сила нови цени на ВиК услугите, извършвани от „Софийска вода“.
Припомняме, че новите цени са изготвени съгласно Бизнес плана на „Софийска вода“ 2017-2021г. и утвърдени от Регулатора.

Доставяне на питейна вода - 1,536 лв./м3
Отвеждане на отпадъчни води - 0,540 лв./м3

Пречистване на отпадъчни води: 
Битови и приравнени към тях потребители 0,370 лв./м3

Промишлени и други стопански потребители:
степен на замърсяване 1 - 0,421 лв./м3
степен на замърсяване 2 - 0,738 лв./м3
степен на замърсяване 3 - 0,924 лв./м3

На основание утвърдените цени по-горе, общата цена на услугите за битови и приравнените към тях потребители, които ползват трите вида услуги – доставяне на питейна вода (водоснабдяване), отвеждане на отпадъчни води (канализация) и пречистване на отпадъчните води, е както следва:

  • Общо (доставяне, отвеждане и пречистване)- цена в лв. за 1 куб. м. (без ДДС) 2,446 лв.
  • Общо (доставяне, отвеждане и пречистване)- цена в лв. за 1 куб. м. (с ДДС) 2,935 лв.

ВС „Бели Искър“ 0,113 лв./м3
ВС „Божурище“ 0,478 лв./м3
ВС „Вода с непитейни качества“ 0,781 лв./м3

Още новини
Общувай бързо и лесно със „Софийска вода“ чрез дигиталните платформи на дружеството

Общувай бързо и лесно със „Софийска вода“ чрез дигиталните платформи на дружеството

„Софийска вода“ напомня на своите клиенти, че онлайн услугите на дружеството...

Нови съоръжения оптимизират пречистването на отпадъчните води в София

Нови съоръжения оптимизират пречистването на отпадъчните води в София

С двете новооткрити инсталации на СПСОВ „Кубратово“ се покриват последните екологични изисквания на Европейския съюз

„Софийска вода“, част от Веолия, обявява конкурс за екожурналистика

„Софийска вода“, част от Веолия, обявява конкурс за екожурналистика

Приемат се материали във всички журналистически жанрове

Лабораторни специалисти на „Софийска вода“ обучиха свои колеги от страната по нови изисквания за изследване на водата

Лабораторни специалисти на „Софийска вода“ обучиха свои колеги от страната по нови изисквания за изследване на водата

Биолозите на Лабораторно-изпитвателния комплекс на „Софийска вода“ обучиха свои...