Данните от изследването на отпадъчни води за Covid-19 също показват спад в разпространението на вируса

Данните от изследването на отпадъчни води за Covid-19 също показват спад в разпространението на вируса

„Софийска вода“ и “CLEAN & CIRCLE” разработиха метод за определянето на SARS-Cov-2 в отпадъчните води на София


28.04.2022

Графиката с данни от ежеседмичния анализ на отпадъчните води на София за Covid-19 корелират с официалната статистика за заболеваемост. Резултатите доказват акуратността на метода, разработен от „Софийска вода“, част и Веолия и Центъра по компетентност “Clean and Circle” към Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Данните показват, че към 26 април са открити  435 генни копия/mgN на вируса на входа на пречиствателната станция за отпадъчни води край Кубратово. За същия ден Единният информационен портал съобщава за 377 са новодиагностицираните с COVID-19*. Генните копия представляват броя на гена от вирусната РНК на Covid-19 и индикират замърсяването на водата на входа на станцията. Към момента тестовете се извършват веднъж седмично от проби на отпадъчна вода преди процеса на пречистване.

Припомняме, че след едногодишни съвместни усилия  „Софийска вода“ и „Clean and Circle” разработиха метода по примера на редица държави, в които Групата Веолия оперира. Подобно на градове във Франция, Германия, Австрия, Гърция и София вече може да определя равнищата на заболеваемост не само спрямо данните от клиничните проби, но и по битово-отпадъчните води.

Основното предимство на метода е, че може да послужи за прогноза на потенциални нови вълни и откриване на огнища на заболяването, тъй като наличието на вируса в отпадъчните води изпреварва появата на симптоми у населението. Методът може да се използва и контролни цели -  ако тестът на местното население е отрицателен, но вирусът е открит в отпадъчните води, трябва да се изследват потенциални източници на инфекция.

*Броят на генни копия не измерва точния брой на заболели хора, а тенденция за увеличаване или намаляване на вируса в отпадъчните води.

Още новини
Нови съоръжения оптимизират пречистването на отпадъчните води в София

Нови съоръжения оптимизират пречистването на отпадъчните води в София

С двете новооткрити инсталации на СПСОВ „Кубратово“ се покриват последните екологични изисквания на Европейския съюз

„Софийска вода“, част от Веолия, обявява конкурс за екожурналистика

„Софийска вода“, част от Веолия, обявява конкурс за екожурналистика

Приемат се материали във всички журналистически жанрове

Лабораторни специалисти на „Софийска вода“ обучиха свои колеги от страната по нови изисквания за изследване на водата

Лабораторни специалисти на „Софийска вода“ обучиха свои колеги от страната по нови изисквания за изследване на водата

Биолозите на Лабораторно-изпитвателния комплекс на „Софийска вода“ обучиха свои...

Нова услуга на „Софийска вода“ за собственици и ползватели на басейни

Нова услуга на „Софийска вода“ за собственици и ползватели на басейни

 „Софийска вода“, част от Веолия, вече предлага на своите клиенти възможност за...