Данните от изследването на отпадъчни води за Covid-19 също показват спад в разпространението на вируса

Данните от изследването на отпадъчни води за Covid-19 също показват спад в разпространението на вируса

„Софийска вода“ и “CLEAN & CIRCLE” разработиха метод за определянето на SARS-Cov-2 в отпадъчните води на София


28.04.2022

Графиката с данни от ежеседмичния анализ на отпадъчните води на София за Covid-19 корелират с официалната статистика за заболеваемост. Резултатите доказват акуратността на метода, разработен от „Софийска вода“, част и Веолия и Центъра по компетентност “Clean and Circle” към Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Данните показват, че към 26 април са открити  435 генни копия/mgN на вируса на входа на пречиствателната станция за отпадъчни води край Кубратово. За същия ден Единният информационен портал съобщава за 377 са новодиагностицираните с COVID-19*. Генните копия представляват броя на гена от вирусната РНК на Covid-19 и индикират замърсяването на водата на входа на станцията. Към момента тестовете се извършват веднъж седмично от проби на отпадъчна вода преди процеса на пречистване.

Припомняме, че след едногодишни съвместни усилия  „Софийска вода“ и „Clean and Circle” разработиха метода по примера на редица държави, в които Групата Веолия оперира. Подобно на градове във Франция, Германия, Австрия, Гърция и София вече може да определя равнищата на заболеваемост не само спрямо данните от клиничните проби, но и по битово-отпадъчните води.

Основното предимство на метода е, че може да послужи за прогноза на потенциални нови вълни и откриване на огнища на заболяването, тъй като наличието на вируса в отпадъчните води изпреварва появата на симптоми у населението. Методът може да се използва и контролни цели -  ако тестът на местното население е отрицателен, но вирусът е открит в отпадъчните води, трябва да се изследват потенциални източници на инфекция.

*Броят на генни копия не измерва точния брой на заболели хора, а тенденция за увеличаване или намаляване на вируса в отпадъчните води.

Още новини
„Софийска вода“ с рекордна инвестиционна програма и дигитални иновации през 2022 г.

„Софийска вода“ с рекордна инвестиционна програма и дигитални иновации през 2022 г.

През тази година е планиран най-големият размер инвестиции за последните 12 години

Конкурс на водеща европейска акселераторска програма набира иновативни проекти до 3-ти май

Конкурс на водеща европейска акселераторска програма набира иновативни проекти до 3-ти май

Покана към предприемачи, разработващи решения за справяне с недостига на вода в Южна Европа

„Софийска вода“ въведе още един начин за директно плащане на задълженията

„Софийска вода“ въведе още един начин за директно плащане на задълженията

Дружеството е първата компания за комунални услуги в Югоизточна Европа, която предлага плащане на сметките чрез „отворено банкиране“

По план премина учението за реакция при възникване на авария в пречиствтаелната станция за питейна вода Бистрица

По план премина учението за реакция при възникване на авария в пречиствтаелната станция за питейна вода Бистрица

Отговорните звена към Столична община, „Софийска вода“ и МВР демонстрираха навременна и координирана реакция за предовратяване на опасността за служителите и населението