Специалист "Строителен контрол"

"Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в Столична община. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

Като част от групата на Веолия, ние от „Софийска вода“ се стремим да предоставяме иновативни и устойчиви решения и да бъдем еталон за екологична трансформация, която е в основата на Целта на Веолия.

С цел развиване и поддържане на високо качество на услугите си, обявяваме свободно работно място за позицията Специалист „Строителен контрол” към отдел "Изпълнение на инвестиционни проекти".

Основни функции и отговорности:

• Изпълнява функциите на инвеститорски контрол за проекти от Инвестиционната програма на „Софийска вода“ АД , като контролира качеството на строително-монтажни работи (СМР) съобразно техническите изисквания и действащата нормативна уредба;
• Участва в процеса на планиране и контрол по време на реализацията на СМР, които изискват планирано прекъсване на водоподаването;
• Контролира количествата и стойностите на извършените СМР;
• Проверява екзекутивните чертежи, изготвени от строителя, за изпълнения обект;
• Внася документи и получава становища от компетентните институции при въвеждане на строителните обекти в експлоатация;
• Подписва документи, свързани със строителството и протоколите за количества и стойности на реално изпълнените СМР.


Изисквания към кандидатите:

• Висше или средно специално ВиК или друго строително образование;
• Доказан опит в областта на строителството;
• Познания за използваните в процеса на строителството материали и строителна механизация;
• Свободно владеене на MS Еxcel, oпит с GIS и AutoCAD е предимство;
• Познаване на действащите нормативни изисквания и документи, свързани със строителството;
• Отлични организационни и комуникативни умения;
• Активен шофьор със СУМПС кат. В.


За да кандидатствате, моля, изпратете актуална автобиография, посочвайки референтния номер на позицията.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка. Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

Форма за кандидатстване

Въведете телефонния си номер след нулата

Образование
Сфера на професионални интереси

(Моля, изберете до 3 от посочените професионални интереси)

Полетата маркирани със звездичка (*) са задължителни.