Центърът за компетентност за чисти технологии ‘Clean & Circle’ положи първа копка на новата си технологична сграда

Центърът за компетентност за чисти технологии ‘Clean & Circle’ положи първа копка на новата си технологична сграда

В Центъра за компетентност над 100 изследователи и млади учени вече разработват технологии с готовност за тяхното реално приложение


24.03.2022

На 23 март 2022 г. Центърът за компетентност ‘Clean & Circle’ проведе церемония „първа копка“ на технологичната си сграда, разположена в кампуса в кв. „Лозенец“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, водещ партньор в проекта, в съседство с Физическия факултет, Факултета по математика и информатика и с Факултета по химия и фармация, както и още два Центъра за компетентност. „Този проект има възможност да се превърне в пример за това каква може да бъде ползата от обединяването на науката с необходимостите на бизнеса и обществото.“ – отбеляза в речта си ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ – проф. дфн Анастас Герджиков. 
В Центъра за компетентност над 100 изследователи и млади учени вече разработват технологии с готовност за тяхното реално приложение. С поглед именно към тях се обърна в словото си заместник-министърът на образованието и науката – академик Константин Хаджииванов: „Поколението след нас ще се развива в условия, които са на европейско ниво“. 
Символичната първа копка направиха заместник-министърът на образованието и науката – академик Константин Хаджииванов, ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ – проф. дфн Анастас Герджиков и координаторът на проекта – проф. дбн Яна Топалова и кметът на Район „Лозенец“ – д-р Константин Павлов. 


„Символичната първа копка на сградата за нас означава преди всичко отреждане на специално място на чистите технологии в дневния ред на нашата страна. Тази сграда с научната си инфраструктура, специалистите, които са вече част от Центъра по компетентност ‘Clean&Circle’ и технологиите, върху които работим, са нашата вяра и убеденост в по-доброто бъдеще на фона на трудните времена, в които се осъществява проектът и в които се намираме в момента. Това е вярата, че с професионализъм, воля и устойчивост ще направим живота на хората, икономиката и околната среда по-добри.“ – каза координаторът на проекта проф. дбн Яна Топалова. 
Сред гостите на събитието бяха ректорите на партньорските университети (Лесотехническия университет и Университета по архитектура строителство и геодезия), директорите на партньорските институти на БАН, деканите на природонаучните факултети на СУ, както и представители на бизнес партньорите в проекта в лицето на г-н Васил Тренев – директор на „Софийска вода“ АД, част от Veolia, г-жа Невена Лазарова – зам.-директор на Столичното предприятие за третиране на отпадъци и представители на ОП „Наука и образование“. 
Изграждането на сградата е част от проекта „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, договор за безвъзмездно финансиране BG05M2OP001-1.002-0019. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Повече за ЦК “Clean&Circle”
Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle) за изграждане и развитие на Център за компетентност
Водеща организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски“
Партньори: УАСГ, Лесотехнически университет, Университет „Професор д-р Асен Златаров" – Бургас, Институт по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ – БАН, Институт по органична химия с център по фитохимия – БАН, Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ – БАН, Фондация „Клийнтех България".
Асоциирани партньори: Столична община, Столично предприятие за третиране на отпадъци, „Софийска вода” АД, Интерпласт БГ – ЕООД, Енергийна Агенция – Пловдив, Университет на Модена, Италия.
Бюджет на проекта: 
Обща стойност: 23 667 925,86 лв.
Европейски структурни и инвестиционни фондове: 20 117 736.97 лв.
Национално съфинансиране: 3 550 188.89 лв.
Срок за изпълнение: 30 март 2018 – 30 ноември 2023
Цел на проекта:

Изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци
 

Още новини
Нови съоръжения оптимизират пречистването на отпадъчните води в София

Нови съоръжения оптимизират пречистването на отпадъчните води в София

С двете новооткрити инсталации на СПСОВ „Кубратово“ се покриват последните екологични изисквания на Европейския съюз

„Софийска вода“, част от Веолия, обявява конкурс за екожурналистика

„Софийска вода“, част от Веолия, обявява конкурс за екожурналистика

Приемат се материали във всички журналистически жанрове

Лабораторни специалисти на „Софийска вода“ обучиха свои колеги от страната по нови изисквания за изследване на водата

Лабораторни специалисти на „Софийска вода“ обучиха свои колеги от страната по нови изисквания за изследване на водата

Биолозите на Лабораторно-изпитвателния комплекс на „Софийска вода“ обучиха свои...

Нова услуга на „Софийска вода“ за собственици и ползватели на басейни

Нова услуга на „Софийска вода“ за собственици и ползватели на басейни

 „Софийска вода“, част от Веолия, вече предлага на своите клиенти възможност за...