-   48766IK4341 Изработка и доставка на 10 стоманени варели с вместимост V=400 литра (500 кг.) за транспорт и съхранение на втечнен под налягане хлор