-   45792IK3951 Обява с предмет Сервизна поддръжка и ремонт на дизел генератори на обекти на Софийска вода АД