TT001926   Извършване на водолазен оглед на затворните съоръжения на два броя основни изпускатели на язовирна стена „Бели Искър“, почистване на отложен наносен материал или инкрустации по леглата на същите, определяне състоянието на уплътненията на челните саваци, подводен оглед с робот - камера на геомембраната по целия периметър на стената, между кота 1874,00м. и затежняващия плинт в основата

документация ТТ001926.zip
Publish Date:
Download 1.08 MB, zip