TT001928   Доставка и поддръжка на нови леки и лекотоварни МПС