-   43171 IK 3640 Доставка на лични предпазни средства за защита от падане от височина и обучение за работа и извършване на експлоатационни проверки на доставените средства