50685   50685IK4549 Доставка и поддръжка на нов дизелов мотокар