-   48062IK4263 Доставка на керамични филтърни елементи