-   46980IK-4125 Доставка , монтаж и включване в експлоатация на дизелгенератори на обекти ХС „Плана“, ХС „Мрамор“, ХС „Симеоново“ и ХС „Мало Бучино“ – 1бр. 100кVA и 3 бр. 65 kVA