Становище за въвеждане в експлоатация на улични водопроводи или канали и участие в ДПК

“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други.

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 20 работни дни)
335.00
402.00
Бърза (до 10 работни дни)
670.00
804.00
Експресна (до 5 работни дни)
1,340.00
1,608.00
Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 20 работни дни)
335.00
402.00
Бърза (до 10 работни дни)
670.00
804.00
Експресна (до 5 работни дни)
1,340.00
1,608.00