Контрол от "Софийска вода" при изграждане и свързване или изключване на връзка за вода или канал по време на строителство

“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други. 

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 20 работни дни)
107.00
128.40
Бърза (до 10 работни дни)
214.00
256.80
Необходими документи
  • Попълнено заявление
  • Разрешение за строеж 
  • Чертеж на  надлъжен профил на водопроводно отклонение
  • Проекта на ВиК отклонение, съгласуван със "Софийска вода" АД
  • Детайл на водомерна шахта и водомерен възел.
Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 20 работни дни)
107.00
128.40
Бърза (до 10 работни дни)
214.00
256.80