Издаване на данни за прединвестиционно проучване. Проучване за проектиране на техническа инфраструктура: топлофикация, газификация, електроснабдяване, телефони и др. по една улица или участък до 1000 м ВиК мрежи

“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други.

За издаване на данни за прединвестиционно проучване - за проектиране на техническа инфраструктура: топлофикация, газификация, електроснабдяване, телефони и др. по една улица или участък над 1000 м ВиК мрежи към цената за 1000 м се добавя 1/3 от нея за всеки 1000 м над 1000 м.

 

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (20 работни дни)
163.00
195.60
Ускорена (10 работни дни)
326.00
391.20
Необходими документи

Попълнено заявление;
Картен материал – извадка от застроително–регулационния или кадастрален план с обозначен обхват на проучването. 

Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (20 работни дни)
163.00
195.60
Ускорена (10 работни дни)
326.00
391.20