-   47705EP Изпълнение на строително-монтажни работи за:ОБЕКТ: Реконструкция на сграда “Въздуходувна” в ПСОВ “Кубратово”, находяща се в град София, Столична община – район “Сердика”, поземлен имот с идентификатор: 68134.519.15

8149 ДС ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 262.61 KB, pdf
8149 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 2.6 MB, pdf
47705EP-ПРОТОКОЛ ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 292.82 KB, pdf
47705EP Обява ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 459.01 KB, pdf
47705EP Документация.docx
Дата на публикуване:
Изтегли 282.46 KB, docx
47705EP Ценова таблица.xlsx
Дата на публикуване:
Изтегли 29.83 KB, xlsx
47705ЕР Приложение 1 - Проект.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 16.4 MB, zip