-   47323EP Изпълнение на строително-монтажни работи за:ОБЕКТ: Реконструкция на сграда “Сгъстители” в ПСОВ “Кубратово”, находяща се в град София, Столична община – район “Сердика”, поземлен имот с идентификатор: 68134.519.15

8098 ДС ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 283.34 KB, pdf
8098 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 2.37 MB, pdf
47323EP-ПРОТОКОЛ ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 246.64 KB, pdf
47323EP Разяснение.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 74.67 KB, pdf
47323 Обява ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 430.61 KB, pdf
47323 Информация за публикувана обява.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 84.87 KB, pdf
47323EP Документация.docx
Дата на публикуване:
Изтегли 280.08 KB, docx
47323EP Ценова таблица.xlsx
Дата на публикуване:
Изтегли 30.19 KB, xlsx