-   47136EP Изпълнение на строително-монтажни работи за ОБЕКТ: Реконструкция на сграда “Помпена станция за сурова утайка” в ПСОВ “Кубратово”, находящa се в град София, Столична община – район “Сердика”, поземлен имот с идентификатор: 68134.519.15

47136EP ПРОТОКОЛ ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 182.25 KB, pdf
47136EP Документация.docx
Дата на публикуване:
Изтегли 279.38 KB, docx
47136EP Ценова таблица.xlsx
Дата на публикуване:
Изтегли 28.65 KB, xlsx
47136EP Приложение 1 - Проект.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 22.41 MB, zip
47136EP Обява ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 473 KB, pdf
47136EP Информация за публикувана обява.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 87.65 KB, pdf