-   46280-МВ-397 "Доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация на анализатор за общ органичен въглерод (TOC analyser) за анализ на води за питейно-битови цели и на Светлинен микроскоп с дигитална камера".

ПРОТОКОЛ_46280 МВ-397.pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 219.64 KB, pdf
Обявление 46280-MB-397.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 71.95 KB, pdf
46280-MB-397 print.docx
Дата на публикуване:
Изтегли 242 KB, docx