10011581   Покана за оферти за въздушни охладители