10010231   Покана за оферти за доставка на плоскости