10005290-91   Сервизна поддръжка на затворена система за охлаждане на въздуха и маслото на 4 бр. въздуходувки и система за охлаждане на биогаз, както и извършване при необходимост на аварийни дейности в СПСОВ Кубратово Съгласно приложения проекто договор