10006291   10006291 Обслужване на работниците и служителите на „Софийска вода“ АД от Служба по трудова медицина /СТМ/, регистрирана по реда на чл. 25в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).