10001511   Покана за оферти за поддръжка на комуникационно оборудване