Технически специалист „Канализационно моделиране“

TSKM22

Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в Столична община. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.
Като част от групата на Веолия, ние от „Софийска вода“ се стремим да предоставяме иновативни и устойчиви решения и да бъдем еталон за екологична трансформация, която е в основата на Целта на Веолия.
С цел поддържане на високо качество на услугите ни, обявяваме свободна позиция за длъжността: Технически специалист „Канализационно моделиране“

Функции и отговорности:
• Планира дейности за теренни измервания и проучвания на канализационни мрежи и съоръжения;
• Обработва данните от направените полеви измервания и ги въвежда в софтуерните системи на компанията;
• Извършва дейности по анализ за оптимизиране работата на канализационната мрежа;
• Планира капиталови проекти за рехабилитация, реконструкция и ново строителство на канализационни мрежи и съоръжения;
• Изготвя симулации с цел намиране на решения на експлоатационни проблеми;
• Участва в процеса на изграждане, верифициране и последващо актуализиране на хидравлични модели на канализационната мрежа;
• Поддържа база данни за регистрирани и отстранени експлоатационни събития по мрежата.

Изисквания към кандидатите:
• Висше техническо образование – специалности Водоснабдяване и канализация, Хидроинженерство;
• Практически умения за работа с техническа информация, чертежи и карти;
• Много добра компютърна грамотност – MS Office, CAD, GIS;
• Работно ниво на английски език;
• Способност за ефективна работа в екип;
• Развити аналитични умения.

Предимства:
• Опит в проектиране/моделиране на канализационни мрежи.

За да кандидатствате, моля, изпратете актуална автобиография, посочвайки референтния номер на позицията.
Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.
Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.
 

Форма за кандидатстване

Въведете телефонния си номер след нулата

Образование
Сфера на професионални интереси

(Моля, изберете до 3 от посочените професионални интереси)

Полетата маркирани със звездичка (*) са задължителни.