Технически ръководител

TL24

Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в Столична община. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

 Като част от групата на Веолия, ние от „Софийска вода“ се стремим да предоставяме иновативни и устойчиви решения и да бъдем еталон за екологична трансформация, която е в основата на Целта на Веолия.

С цел поддържане на високо качество на услугите ни, обявяваме свободна позиция в отдел „Отвеждане и пречистване на отпадъчни води“ за длъжността „Технически ръководител“

 

Функции и отговорности:

 • Ръководи и контролира дейността на поверения му експлоатационен район по изпълнение на задачите, свързани с осигуряване нормално функциониране на канализационната мрежа и съоръженията;
 • Проверява подадените сигнали, определя основните параметри на аварията и предприема мерки за отстраняването й;
 • Организира, подпомага и контролира действията на работните екипи на терен;
 • Прави предложения и възлага обекти за профилактика, рехабилитация и подмяна по инвестиционната програма;
 • При необходимост от аварийни строително-монтажни работи (СМР) възлага, проследява, контролира и отчита параметрите на изпълнението на ремонта от подизпълнители на дружеството; 
 • Следи и съставя отчети за изпълнението на СМР и за спазване на правилата по БЗР;
 • Предлага и извършва платени услуги от обхвата на предлаганите от компанията;
 • Съдейства на други отдели в компанията за извършване на проучвания, ремонтни и оперативни дейности в поверения район.

 

Изисквания към кандидата:

 • Завършено средно или висше образование – специалност „Водоснабдяване и канализация“ е предимство;
 • Минимум 3 години стаж в областта на строителството и експлоатацията на ВиК мрежи;
 • Опитът в проучване, трасиране и видеозаснемане на тръбопроводи ще се счита за предимство;
 • Свободна работа с MS Office;
 • Активен шофьор със свидетелство за управление на МПС, категория B.
 • Умения за анализиране на информация, приоритизиране и вземане на решения;
 • Способност за планиране и организиране на работни дейности и екипи;
 • Нагласа за работа в динамична среда.

 

Ние предлагаме:

 • Достъп до професионални обучения и възможности за развитие и повишаване на квалификацията;
 • Привлекателен социален пакет.

 

За да кандидатствате, моля, изпратете актуална автобиография.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

Форма за кандидатстване

Въведете телефонния си номер след нулата

Образование
Сфера на професионални интереси

(Моля, изберете до 3 от посочените професионални интереси)

Полетата маркирани със звездичка (*) са задължителни.