Технически координатор

TCC24

Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в Столична община. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

Като част от групата на Веолия, ние от „Софийска вода“ се стремим да предоставяме иновативни и устойчиви решения и да бъдем еталон за екологична трансформация, която е в основата на Целта на Веолия.

С цел развиване и поддържане на високо качество на услугите ни, откриваме свободна позиция в отдел "Контролен център" за длъжността Технически координатор.

Функции и отговорности:

 • Преглежда техническата документация, съпътстваща изграждането на нови ВиК връзки;
 • Изготвя и съгласува с всички инстанции договорите за гаранция на настилките, разрушени при строително-монтажни работи;
 • Съдейства за получаването на необходимите становища и протоколи в процеса на строителство;
 • Координира съвместната работа по проекти с други звена на дружеството;
 • Организира проверки на сигнали, дължащи се на оплаквания, писма и запитвания от клиенти;
 • Отговаря за правилното и навременно въвеждане на необходимата информация в използваните софтуерни приложения;
 • Изготвя справки и доклади, свързани с осъществяваната дейност.

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено средно специално или висше техническо образование – специалност „Водоснабдяване и канализация“ е предимство;
 • Опит в изготвяне, оформяне и обработка на техническа документация;
 • Много добра компютърна грамотност - MS Office (Word, Excel);
 • Отлични комуникативни умения и клиентски ориентирано поведение;
 • Умения за приоритизиране и ефективно управление на времето;
 • Способност за вземане на решения и работа в динамична среда;
 • Умения за работа в екип.

За да кандидатствате, моля, изпратете актуална автобиография.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

Форма за кандидатстване

Въведете телефонния си номер след нулата

Образование
Сфера на професионални интереси

(Моля, изберете до 3 от посочените професионални интереси)

Полетата маркирани със звездичка (*) са задължителни.