Супервайзър "Мониторинг на ИСУ"

SIMSM22

"Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в Столична община. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

Като част от групата на Веолия, ние от „Софийска вода“ се стремим да предоставяме иновативни и устойчиви решения и да бъдем еталон за екологична трансформация, която е в основата на Целта на Веолия.

С цел поддържане на високото качество на услугите ни, обявяваме свободна позиция в дирекция "Управление на риска и оптимизация на процеси" за длъжността
Супервайзър "Мониторинг на ИСУ".

Функции и отговорности:

 • Организира работата в звеното по извършването на текущи регулярни проверки на всички системи за управление в обхвата на ИСУ, съгласно установен график;
 • Участва в извършването на проверките по своя преценка с цел надзор или подпомагане на дейността;
 • Проверява документирането на резултатите от проверките и дава инструкции за тяхното комуникиране;
 • Обобщава, идентифицира и анализира наблюдаваните пропуски и рискове, и изготвя регулярни доклади;
 • Организира осъществяването на последващ одит върху изпълнението на договорени действия от предходни проверки;
 • Подава информация за актуализиране на оценките на риска по БЗР и аспектите на ОС, както и за други рискове, забелязани по отношение управление на качеството и системата за борба с подкупването.

Изисквания към кандидатите:

 • Университетско образование в областта на инженерните науки (ВиК е с предимство), икономика, стопанско управление;
 • Минимум 1 година опит в прилагане на стандарти от серията ISO и изисквания за работа съгласно Системи за управление по БДС стандартите (ISO), или анализ на процеси и управление на хора, или вътрешен одит, или безопасност на труда и опазване на околната среда;
 • Способност за анализ и оценка на бизнес процеси;
 • Отлични аналитични умения и реалистичност на преценките;
 • Много добри компютърни умения – MS office; Google apps;
 • Способност за осъществяване на мониторинг и контрол;
 • Нагласа за работа в екип;
 • Работно ниво на владеене на английски език;
 • Активен шофьор със СУМПС кат.B.

За да кандидатствате, моля, изпратете актуална автобиография, посочвайки референтния номер на позицията.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.  
 

Форма за кандидатстване

Въведете телефонния си номер след нулата

Образование
Сфера на професионални интереси

(Моля, изберете до 3 от посочените професионални интереси)

Полетата маркирани със звездичка (*) са задължителни.