Старши счетоводител "Регулаторно счетоводство"

SRA22

"Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в Столична община. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

Като част от групата на Веолия, ние от „Софийска вода“ се стремим да предоставяме иновативни и устойчиви решения и да бъдем еталон за екологична трансформация, която е в основата на Целта на Веолия.

С цел поддържане на високото качество на услугите ни, обявяваме свободна позиция в отдел "Регулаторно счетоводство и ценообразуване на нерегулирани услуги" към Дирекция „Финанси“

Старши счетоводител "Регулаторно счетоводство"

Основна роля:

Отчитане, контрол и анализ на приходите, оперативните и капиталови разходи, и дълготрайни активи в съответствие с указанията на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и  изискванията на Единната Система за Регулаторна Отчетност (ЕСРО). Изготвяне на годишни регулаторни справки и отчети в изискуеми формати, съгласно ЕСРО.

Функции и отговорности:

 • Извършва операции по осчетоводяване и анализ на преки разходи и приходи по видове ВиК услуги и водоснабдителни системи;
 • Отнася коректно разходи и приходи, които са общи за дейността;
 • Равнява счетоводни данни между регулаторната и основната счетоводна система;
 • Следи за коректното прилагане на утвърдените от КЕВР амортизационни норми по видове и групи активи;
 • Съдейства при изготвянето на месечни, тримесечни, полугодишни, годишни и при поискване отчети в утвърдените от КЕВР формати.

Изисквания към кандидата:

 • Висше икономическо образование – специалности Счетоводство, Финанси, Счетоводство и контрол друго релевантно;
 • Минимум 5 години опит в извършването на финансово-счетоводни операции;
 • Много добро познаване на счетоводната нормативна база и счетоводни стандарти;
 • Отлична компютърна грамотност – в частност Microsoft Excel, счетоводни системи;
 • Способност за организация на времето в динамична работна среда;
 • Нагласа за активна комуникация и работа в екип.

Предимства:

 • Познаване на правилата на Единната система за регулаторна отчетност (ЕСРО) съгласно указанията на КЕВР;
 • Владеене на английски език на добро ниво.

Ние предлагаме:

 • Достъп до професионални обучения и възможности за развитие и повишаване на квалификацията;
 • Привлекателен социален пакет.

 

За да кандидатствате, моля, изпратете актуална автобиография, посочвайки референтния номер на позицията.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност. 

Форма за кандидатстване

Въведете телефонния си номер след нулата

Образование
Сфера на професионални интереси

(Моля, изберете до 3 от посочените професионални интереси)

Полетата маркирани със звездичка (*) са задължителни.