Специалист „Системи за управление и сертификация“

MSCS23

„Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в Столична община. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

 Като част от групата на Веолия, ние от „Софийска вода“ се стремим да предоставяме иновативни и устойчиви решения и да бъдем еталон за екологична трансформация, която е в основата на Целта на Веолия.

С цел поддържане на високо качество на услугите ни, обявяваме свободна позиция в отдел „Оптимизация на процеси“ за длъжността: Специалист „Системи за управление и сертификация“

Функции и отговорности:

· Участва в подготовка и актуализация на съответните процедури и документи;

· Взема активно участие в дейности за поддържане на системите за управление;

· Подпомага изготвянето на годишни планове за мониторинг за системите за управление;

· Провежда необходими вътрешни обучения за системите за управление;

· Изготвя работни карти на процесите в компанията и подпомага дефинирането на показатели за тяхното измерване;

· Провежда вътрешни консултации по въпроси, свързани със системите на управление;

· Администрира и поддържа регистри на системите за управление.

Изисквания към кандидата:

· Завършено висше образование;

· Минимум 1 година опит в подобна дейност;

· Отлично владеене на MS Office, Power Point и Visio;

· Добри организационни умения;

· Способност за работа в екип.

Предимство:

· Владеене на английски език;

· Опит при работа със СУК (Система за управление на качеството),  СУЗБР (Системата за управление на здравето и безопасността при работа), СУООС (Системи за управление по опазване на околната среда).

 

За да кандидатствате, моля, изпратете актуална автобиография, посочвайки референтния номер на позицията.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

Форма за кандидатстване

Въведете телефонния си номер след нулата

Образование
Сфера на професионални интереси

(Моля, изберете до 3 от посочените професионални интереси)

Полетата маркирани със звездичка (*) са задължителни.