Специалист Проекти, събития и социални мрежи /по заместване/

PESNS22

Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в Столична община. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

Като част от групата на Веолия, ние от „Софийска вода“ се стремим да предоставяме иновативни и устойчиви решения и да бъдем еталон за екологична трансформация, която е в основата на Целта на Веолия.

С цел поддържане на високо качество на услугите ни, обявяваме позиция по заместване в отдел "Комуникации" за длъжността Специалист "Проекти, събития и социални мрежи".

Функции и отговорности:

 • Участва в планирането, разработването и реализирането на вътрешни и външни събития с различен характер;
 • Взема участие при планиране и управление на участията/публикациите на „Софийска вода“ в социалните мрежи;
 • Търси и разработва иновативни проекти, свързани с КСО на компанията;
 • Генерира идеи при подготовката и осъществяването на PR-кампании и изготвянето на рекламни материали;
 • Прилага кризисен PR – участва в изготвянето на публични съобщения и действия при създали се кризисни обстоятелства;
 • Взаимодейства с клиенти и медии при отразяване на дейността на „Софийска вода“ АД.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование в областта на връзки с обществеността (PR), журналистика, комуникации или друго релевантно;
 • Минимум 1 год. професионален опит в областта на комуникациите, участието в проекти, организирането на събития и/или връзка с клиенти;
 • Свободно ползване на MS office и на социалните мрежи Facebook, LinkedIn, Instagram.
 • Отлични умения за общуване и работа в екип;
 • Способност за ефективна организация на времето и приоритизиране при динамично променящи се обстоятелства и среда;
 • Отлична езикова култура на български и на английски език (френски език е допълнително предимство);
 • Познания за обществено-политическата среда в България и процесите у нас и по света;
 • Креативно мислене и инициативност.

За да кандидатствате, моля, изпратете актуална автобиография, посочвайки референтния номер на позицията.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

Форма за кандидатстване

Въведете телефонния си номер след нулата

Образование
Сфера на професионални интереси

(Моля, изберете до 3 от посочените професионални интереси)

Полетата маркирани със звездичка (*) са задължителни.