Специалист "Ключови клиенти"

KAS22

Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в Столична община. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

Като част от групата на Веолия, ние от „Софийска вода“ се стремим да предоставяме иновативни и устойчиви решения и да бъдем еталон за екологична трансформация, която е в основата на Целта на Веолия.

С цел поддържане на високо качество на услугите ни, обявяваме свободна позиция за длъжността: Специалист "Ключови клиенти".

Функции и отговорности:
• Изгражда и поддържа професионални взаимоотношения с ключовите клиенти на дружеството;
• Осигурява навременно и точно фактуриране на потреблението на клиентите;
• Следи ключовите клиенти да заплащат редовно задълженията си и предприема превантивни мерки, в случай на закъснение;
• Контролира вярното отразяване на постъпилите плащания и при необходимост предприема действия за извършване на корекция;
• Изготвя справки и анализи, свързани с обслужването на ключовите клиенти;
• Води активна комуникация с клиентите, относно договорни отношения, споразумения за разсрочено плащане на задължения, предстоящи прекъсвания на водоснабдяването;
• При необходимост извършва съвместни проверки на терен с представители на други отдели.

Изисквания към кандидатите:
• Завършено висше образование - с предимство ВиК инженер или икономист;
• Компютърна грамотност MS Office и SAP;
• Познаване на съответната нормативна уредба за бранша -законови и подзаконови актове;
• Oпит при работа с клиенти;
• Умения за водене на преговори и решаване на проблеми.

Предимства:
• Активен шофьор със СУМПС кат. В.

За да кандидатствате, моля, изпратете актуална автобиография, посочвайки референтния номер на позицията.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.
 

Форма за кандидатстване

Въведете телефонния си номер след нулата

Образование
Сфера на професионални интереси

(Моля, изберете до 3 от посочените професионални интереси)

Полетата маркирани със звездичка (*) са задължителни.