Счетоводител "Инкасо"

АСС22

"Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в Столична община. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

Като част от групата на Веолия, ние от „Софийска вода“ се стремим да предоставяме иновативни и устойчиви решения и да бъдем еталон за екологична трансформация, която е в основата на Целта на Веолия.

С цел поддържане на високото качество на услугите ни, обявяваме свободна позиция в отдел "Финансово счетоводство" за длъжността: Счетоводител „Инкасо“

Функции и отговорности:

 • Приема и отчита документи, парични средства и ценни книжа от Центровете за обслужване на клиенти;
 • Проверява и равнява в счетоводната програма ежедневните отчети за паричните постъпления;
 • Извършва обработка на първичните счетоводни документи, свързани с движението на парични средства;
 • Въвежда заявки, поръчки и фактури в SAP;
 • Подготвя обобщени справки за събраните плащания от клиенти;
 • Актуализира и гарантира достоверността на касовите книги.

Изисквания към кандидата:

 • Висше икономическо образование – специалности Финанси, Счетоводство и контрол;
 • Минимум 1 година опит в извършването на финансово-счетоводни операции;
 • Познаване на нормативните разпоредби на ЗДДС и ЗКПО;
 • Познаване на реда и начина за изготвяне на необходимите документи във връзка с касовите операции;
 • Отлична компютърна грамотност при ползване Microsoft Excel;
 • Способност за организация на времето в динамична работна среда;
 • Нагласа за активна комуникация и работа в екип;
 • Стриктен подход към работата и ориентация към постигане на резултати.

За да кандидатствате, моля, изпратете актуална автобиография, посочвайки референтния номер на позицията.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

Форма за кандидатстване

Въведете телефонния си номер след нулата

Образование
Сфера на професионални интереси

(Моля, изберете до 3 от посочените професионални интереси)

Полетата маркирани със звездичка (*) са задължителни.