Сътрудник „Нерегламентирано потребление – проактивна дейност“

NRC-PWA

"Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в Столична община. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.
Като част от групата на Веолия, ние от „Софийска вода“ се стремим да предоставяме иновативни и устойчиви решения и да бъдем еталон за екологична трансформация, която е в основата на Целта на Веолия.

С цел поддържане на високото качество на услугите ни, обявяваме свободна позиция за длъжността: Сътрудник „Нерегламентирано потребление – проактивна дейност“

Функции и отговорности:
• Координира процеса по изпълнение на проактивни проекти и процеси, свързани с намаляване на търговските загуби;
• Въвежда в оперативната система и софтуерни приложения информация по дейността за изграждане на единна система за интелигентно измерване;
• Създава ремонтни поръчки за дейността на екипа;
• Изпълнява ежедневен контрол над предаваните данни от телекомуникационните устройсква и подава за корекции при установени несъответствия;
• При необходимост съдейства и участва в теренните проверки на обекти;
• Комуникира с други звена в дружеството за проследяване на възлагания и работни поръчки.

Изисквания към кандидата:
• Средно или висше техническо образование;
• Познаване на нормативната уредба за сектора;
• Компютърна грамотност – MS Office;
• Способност за ефективна организация на времето;
• Отлични комуникативни умения;
• Клиентски ориентиран подход.

Ние предлагаме:
Достъп до професионални обучения и възможности за развитие и повишаване на квалификацията;
Привлекателен социален пакет.

За да кандидатствате, моля, изпратете актуална автобиография, посочвайки референтния номер на позицията.
Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.
Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

Форма за кандидатстване

Въведете телефонния си номер след нулата

Образование
Сфера на професионални интереси

(Моля, изберете до 3 от посочените професионални интереси)

Полетата маркирани със звездичка (*) са задължителни.