Проектант ВиК /по заместване/

D22

„Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в Столична община. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

Като част от групата на Веолия, ние от „Софийска вода“ се стремим да предоставяме иновативни и устойчиви решения и да бъдем еталон за екологична трансформация, която е в основата на Целта на Веолия.

С цел поддържане на високо качество на услугите ни, обявяваме свободна позиция по заместване в отдел „Проектиране“ за длъжността: Проектант ВиК

 

Функции и отговорности:

 • Изготвя проекти на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения в различни фази на проектиране;
 • Изготвя проекти на сградни водопроводни и канализационни отклонения;
 • Извършва предварителни проучвания и теренни измервания на обектите;
 • Осигурява изходни данни за проектиране на ВиК мрежите и съоръженията;
 • Съгласува проекти с експлоатационните дружества;
 • Извършва авторски надзор на обектите в строителство.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше техническо образование, специалност Водоснабдяване и канализация;
 • Пълна проектантска правоспособност;
 • Минимум 3 години опит в проектирането на ВиК мрежи и съоръжения;
 • Добро познаване на ЗУТ и нормативната уредба в проектирането и строителството;
 • Умения за работа с AutoCAD;
 • Компютърна грамотност - MS Office;
 • Аналитично мислене и способност за приоритизиране на задачи;
 • Умения за ефективна комуникация и работа в екип.

Предимства:

 • Умения за работа с ArcGIS;
 • Активен шофьор със свидетелство за управление на СУМПС, категория В.

 

За да кандидатствате, моля, изпратете актуална автобиография, посочвайки референтния номер на позицията.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

Форма за кандидатстване

Въведете телефонния си номер след нулата

Образование
Сфера на професионални интереси

(Моля, изберете до 3 от посочените професионални интереси)

Полетата маркирани със звездичка (*) са задължителни.