Оператор "Поддръжка на водоснабдителни съоръжения и СОЗ"

WSF&SPZ22

„Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в Столична община. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

Като част от групата на Веолия, ние от „Софийска вода“ се стремим да предоставяме иновативни и устойчиви решения и да бъдем еталон за екологична трансформация, която е в основата на Целта на Веолия.

С цел поддържане на високо качество на услугите ни, обявяваме позиция по заместване в отдел "Пречистване и обеззаразяване на питейни води" за Оператор "Поддръжка на водоснабдителни съоръжения и СОЗ".

Функции и отговорности:

 • Извършва подготвка за механично и реагентно почистване, измиване и дезинфекция на съоръжения в ПСПВ, резервоари с питейна вода, шахти и камери;
 • Извършва проактивна и аварийна поддръжка на пречиствателни съоръжения в ПСПВ;
 • Осъществява почистване и измиване на площадкови пътища;
 • Извършва в санитарно-охранителните зони /СОЗ/ косене на тревни площи, рязане на храсти, клони и диворастящи дървета, както и дейности, свързани с тяхното изнасяне и компостиране;
 • Подготвя, почиства и боядисва изделия и съоръжения, намиращи се в ПСПВ, хлораторните станции, резервоарите с питейна вода и прилежащите им СОЗ;
 • Управлява електро и мотокари, козлови кран и повдигателни съоръжения.

Изисквания към кандидата:

 • Завършено средно образование;
 • Опит на подобна позиция;
 • Нагласа за работа в екип;
 • Комуникативни умения;
 • Прецизност и сръчност;
 • Активен шофьор със СУМПС кат.B.

Предимства:

 • Правоспособност за управление на подемно-транспортни машини;
 • Правоспособност за работа с моторна земеделска техника.

За да кандидатствате, моля, изпратете актуална автобиография, посочвайки референтния номер на позицията.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

Форма за кандидатстване

Въведете телефонния си номер след нулата

Образование
Сфера на професионални интереси

(Моля, изберете до 3 от посочените професионални интереси)

Полетата маркирани със звездичка (*) са задължителни.