Младши специалист „Вътрешен одит“

IAJS22

"Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в Столична община. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

Като част от групата на Веолия, ние от „Софийска вода“ се стремим да предоставяме иновативни и устойчиви решения и да бъдем еталон за екологична трансформация, която е в основата на Целта на Веолия.

С цел поддържане на високото качество на услугите ни, обявяваме свободна позиция за длъжността:

Младши специалист "Вътрешен одит"

Функции и отговорности:

• Участва в процеса по планиране на вътрешни одити и помага за разработването на съответната одиторска програма;
• Съдейства при събиране и анализиране на информация относно оперативните дейности, бизнес процесите и контролните системи на отделите в компанията;
• Участва в разработване на одиторски процедури и тестове;
• Поддържа високо качество на работните документи и прецизно документира резултатите и изводите от тестовете, съгласно одиторския подход;
• Подпомага изготвянето на адекватни заключения и отправя препоръки за подобряване на вътрешните контролни системи и бизнес процесите;
• Своевременно осигурява обратна връзка и отчет за последващо развитие на задачите.

Изисквания към кандидата:

• Завършено висше образование – специалности Вътрешен одит, Икономика или друго релевантно;
• Умения за анализиране и обобщаване на информация с цел изготвяне на адекватни заключения;
• Много добра компютърна грамотност – MS Office;
• Владеене на английски език;
• Способност за ефективна организация на времето и работа в екип;
• Много добри комуникативни умения.

Предимства:

• Професионален опит в областта на вътрешния одит,  или финансовия анализ;
• Активен шофьор със СУМПС, категория B;
• Професионален сертификат в областта на одит или финанси.

Ние предлагаме:

Достъп до професионални обучения и възможности за развитие и повишаване на квалификацията;
Привлекателен социален пакет.

За да кандидатствате, моля, изпратете актуална автобиография, посочвайки референтния номер на позицията.
Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.
Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

Форма за кандидатстване

Въведете телефонния си номер след нулата

Образование
Сфера на професионални интереси

(Моля, изберете до 3 от посочените професионални интереси)

Полетата маркирани със звездичка (*) са задължителни.