Лабораторен специалист – класически методи

"Софийска вода” АД, част от „Веолия”, е най-голямото ВиК дружество в България и първото с екологичен сертификат EMAS.

С цел поддържане на високото качество на услугите, обявяваме свободна позиция за длъжността:
 

"Лабораторен специалист – класически методи"


Обявената позиция е към Лабораторен Изпитвателен Комплекс /ЛИК/ на компанията. В ЛИК се извършва постоянен мониторинг на показателите за качество на питейната, отпадъчната вода и утайките, получени от процесите на пречистване. Работи се с най-съвременната техника и апаратура за анализ на води и утайки (ICP-OES,ICP-MS, GC, GC-MS/MS, TOC анализатор, Ion Chromatograph), както и с класически методи за анализ.


Лабораторията е носител на сертификати и отличия за участия в международни изпитвания за пригодност и доказване на компетентност.


Функции и отговорности:

 • Извършва изпитвания на постъпилите в съответния сектор на ЛИК проби;
 • Валидира и верифицира аналитични методи, калибрира измервателни инструменти;
 • Осигурява проследимост на резултатите от изпитване, използвайки информационната система за лабораторен мениджмънт;
 • Докладва аналитичните резултати незабавно след получаването им;
 • Подписва протоколите от изпитване по отношение на извършените анализи;
 • Води стриктно записи, попълвайки приложимите формуляри по качеството на ЛИК;
 • Извършва експериментална работа във връзка с развитие и оптимизиране на процесите в лабораторния комплекс.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование – специалности Химия, Екология, Биотехнологии, Екохимия, Инженерна химия;
 • Умения за работа с физикохимични и/или биологични методи за анализ;
 • Опит в акредитирана лаборатория или лаборатория, работеща съгласно GPL;
 • Развити умения за работа с Word, Excel и Internet;
 • Добър (технически) английски език;
 • Способност за ефективна комуникация и работа в екип.

Ще се разглеждат с предимство кандидати, преминали обучение по:

 • Стандарт за акредитация на лаборатории за изпитване БДС EN ISO/IEC 17025;
 • Валидиране на методи за изпитване;
 • Осигуряване на метрологична проследимост на измерването.

Ние търсим мотивирани хора, които:

 • Желаят да работят в модерна лаборатория с високи стандарти;
 • Имат желание да участват в разработване на нови методи;
 • Търсят възможности за професионално развитие и се стремят към достигане на висока експертиза в областта;
 • Обичат да работят в динамична среда и приятелска атмосфера.

Ние предлагаме:

 • Достъп до професионални обучения и възможности за развитие и повишаване на квалификацията;
 • Привлекателен социален пакет.


За да кандидатствате, моля, изпратете актуална автобиография.


Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.


Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност. 

Форма за кандидатстване

Въведете телефонния си номер след нулата

Образование
Сфера на професионални интереси

(Моля, изберете до 3 от посочените професионални интереси)

Полетата маркирани със звездичка (*) са задължителни.