Експерт „Безопасност и здраве при работа“

Като част от групата на Веолия, "Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в гр. София и околностите. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

С цел поддържане на високо качество на услугите си, обявяваме свободна позиция за длъжността Експерт „Безопасност и здраве при работа“ към отдел „Безопасност и здраве при работа“.

Функции и отговорности:

 • Организира и координира дейностите по осигуряване на безопасност и здраве при работа (БЗР);
 • Разработва и предлага за утвърждаване документи и процедури по БЗР;
 • Инструктира, обучава и консултира служители по осигуряване на БЗР;
 • Контролира спазването на норми, изисквания и правила по БЗР;
 • Участва в идентификацията на опасностите, оценката и управлението на рискове за БЗР;
 • Документира и анализира трудови злополуки и инциденти;
 • Осъществява контрол на външни изпълнители по договори, управлявани от отдел БЗР;
 • Изготвя документи, отчети и анализи, свързани с осъществяваната дейност.

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше техническо образование – специалност „Безопасни и здравословни условия на труд“ е предимство;
 • Минимум 2 години професионален опит на същата позиция;
 • Много добро познаване и прилагане на нормативната уредба по БЗР;
 • Отлично владеене на MS Office – Word, Excel;
 • Активен шофьор със СУМПС, категория В;
 • Комуникативни и презентационни умения;
 • Аналитичност и прецизност;
 • Способност за работа в екип.

За да кандидатствате, моля изпратете актуална автобиография.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.
 

Форма за кандидатстване

Въведете телефонния си номер след нулата

Образование
Сфера на професионални интереси

(Моля, изберете до 3 от посочените професионални интереси)

Полетата маркирани със звездичка (*) са задължителни.